Zijdeweg 32
2811 PC Reeuwijk
Mobiel: 06 - 838 633 60
Klik hier voor e-mail

 

Risicomanagement
Risicomanagement daagt ondernemers en beslissers binnen organisaties uit om naar en ín de toekomst te kijken. Onderbuikgevoel in combinatie met de aanwezige kennis binnen een bedrijf speelt daarbij een belangrijke rol. Intuïtie en kennis geven vaak inzicht in de potentiële risico’s die een onderneming bedreigen.
Wanneer ondernemers in slagen die risico’s in kaart te brengen, zijn risico’s nu en in de toekomst beter te beheersen. Dat biedt rust, zekerheid en levert tijd en financieel gewin op.

 

Het invoeren van risicomanagement binnen uw organisatie behoedt u voor onnodige valkuilen, verkeerde beslissingen en draagt bij aan het succes van de onderneming. Gedisciplineerd en slim anticiperen op bedreigingen, leidt tot sterkere organisaties met een grotere continuïteit.

 

Alle beursgenoteerde, en ander grote bedrijven in Nederland weten dit. Risicomanagement vormt een onbetwist onderdeel van het management van die organisaties.
Risicare - kansen of risico's
De etymologische oorspong van het woord risico is het Latijnse woord ‘risicare’, dat herleid kan worden tot de Noord-Italiaans stadsstaten. ‘Risicare’ verwees naar de wispelturigheid van de winden die kooplieden gunstig gezind moesten zijn om winsten te kunnen boeken. Risico’s werden niet zozeer begrepen als bedreigingen, maar vooral als kansen, in dit geval kansen op verrijking. Helaas is deze positieve connotatie uit het hedendaagse risicodiscours verdwenen. Risico’s zijn gevaren geworden.

 

Een andere bron geeft een Griekse oorsprong aan. Dat zegt: Het woord risico is waarschijnlijk afgeleid van het Griekse woord ‘rhiza’ dat ‘klip’ betekent. Het omzeilen van klippen vereist stuurmanskunst.

 

Handig als u daarbij gebruik kunt maken van een kaart die aangeeft waar de klippen zich bevinden. En het liefst heeft u er ook een radar bij, zodat u nieuwe, nog onbekende klippen tijdig signaleert.
Risicare geeft u deze kaart en radar.